Smluvní podmínky – postup

I. Rezervace – rezervační smlouva 

Rezervační smlouva garantuje po dobu 30 kalendářních dní od jejího podpisu závaznou rezervaci nemovitostí do doby podpisu Smlouvy budoucí kupní.

Záloha ve výši 250.000,-Kč bude uhrazena při podpisu Rezervační smlouvy.

Pokud rezervační poplatek nebude takto uhrazen, považuje se smlouva za neplatnou.

II. Smlouva budoucí kupní na výstavbu řadového RD 

obsahuje smluvní cenu nemovitostí dle aktuálního ceníku, případně cenu upravenou o nadstandardní dovybavení dle požadavku budoucího vlastníka nemovitosti.

1.splátka – 65% z celkové ceny nemovitosti, do 7 dnů od podpisu Smlouvy budoucí kupní. Do této splátky bude započtena rezervační záloha 250.000,-Kč v plné výši.

2.splátka – 20% z celkové ceny nemovitosti, do 7 dnů po dokončení hrubé stavby, tzn. opláštěné dřevěné konstrukce OSB deskami a vyplněnými stavebními otvory – okna a venkovní dveře.

3.splátka – 10% z celkové ceny nemovitosti, do 7 dnů po dokončení vnitřních instalací sítí a vnitřního zateplení stavby.

4.splátka – doplatek ve výši 5% do 7 dnů po protokolárním předání a převzetí stavby a předání souhlasného stanoviska stavebního úřadu s užíváním stavby.