Financování

Postup při financování

Financování výstavby nemovitostí řadového domu vč.příslušenství (viz standardy) a pozemku včetně inženýrských sítí:

I. Rezervace

Rezervační smlouva garantuje po dobu 30 kalendářních dnů od jejího podpisu rezervaci nemovitostí, do doby podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek a Smlouvy o dílo na výstavbu RD. Tyto dvě smlouvy budou uzavřeny najednou.

Rezervační poplatek ve výši 150.000,-Kč bude uhrazen při podpisu Rezervační smlouvy.

Pokud nebude rezervační poplatek takto uhrazen považuje se smlouva za neplatnou.

 

II. Smlouva o dílo na výstavbu RD a Smlouva o budoucí Kupní smlouvě na pozemek

obsahují celkovou cenu nemovitostí dle nabídkového ceníku, případně cenu upravenou o nadstandardní dovybavení dle požadavku budoucího vlastníka nemovitosti.

1.splátka - 65% z celkové ceny všech nemovitosti vč. DPH, do 7 dnů po podpisu obou výše uvedených smluv. Do této splátky bude započten rezervační poplatek 150.000,-Kč v plné výši.

2.splátka - 20% z celkové ceny všech nemovitosti vč. DPH, do 7 dnů po dokončení hrubé stavby, tzn. opláštěné dřevěné konstrukce OSB deskami a vyplněnými stavebními otvory - okna a venkovní dveře.

3.splátka - 10% z celkové ceny všech nemovitosti vč. DPH, do 7 dnů po dokončení vnitřních instalací sítí a vnitřního zateplení stavby.

4.splátka - doplatek ve výši 5% do 7 dnů po protokolárním předání a převzetí stavby a předání souhlasného stanoviska stavebního úřadu s užíváním stavby.

 

 

 

Dále na Kontakt